TRETIA HEMISFÉRA

Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reveteris.
(Pamätaj človeče, že prach si a v prach sa obrátiš)

Simona Marienková | Experimentálny film | Fotografický design | 2015/2016

Rok neznámy. Miesto nepoznáme. Čas je nepodstatný. Svet ovláda päť základných štádií. Návrh, Výroba, Obchodovanie, Konzumácia a Likvidácia. Tieto štádiá sú neodmysliteľnou súčasťou každého jedinca. Sprevádzajú ich od zrodenia až po smrť (fyzickú, psychickú, spoločenskú), ktorá neminie ani jednu z postáv.

Film Tretia hemisféra (druhá časť) predstavuje 4 typy výroby a jej dôsledky. Vyjadruje živočíšnu výrobu- zrod, Chemickú výrobu- nadmerné zásahy, Mechanickú výrobu- neľudské zaobchádzanie, Masovú výrobu- nekontrolovateľný nárast.

V závere predstavuje posledné dejstvo následok. Následkom týchto výrob je balenie- voľné nadväzovanie na film Obchodovanie.

Backstage fotografie

...

Storyboard

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...